Táblaállás-jelzők:

Alkalmazásukkal az elzáró-táblák aktuális helyzetét nyomon tudja követni akkor is, ha a tábla nem látható. Mindig tudni fogja, a zsilip zárva vagy nyitva van-e. Bukózsilipek esetén, segítségükkel egyszerűen beállítható, és leolvasható az átbukási szint.

1.) Analóg táblaállás-jelző kezelőállványon kialakítva:

A tábla mozgatásakor egy mutató a kezelőállvány hasítékában a táblával megegyezően mozog, így a tábla állása leolvasható. A tábla tetején lévő emelőcsőbe szerelt bronz anya a kezelő állványon belül helyezkedik el. Az oldalába rögzített belső-kulcsnyílású csavar mutatja a tábla helyzetét az állványcső hasítékában. A tábla állását az állványcsőre ragasztott skálán lehet leolvasni. A kezelőállvány magassága miatt csak 600 mm-nél kisebb tartományt tud kijelezni.

Letölthető anyagok:

Táblaállás jelző analóg 3D


2.) Analóg táblaállás-jelző hajtómű tetején kialakítva:

A tábla mozgatásakor egy mutató a hajtómű tetejére szerelt cső hasítékában a táblával arányosan mozog, így a tábla állása leolvasható. A trapézmenetű emelőorsóval együtt forgó finommenetű csavarorsón a forgásiránynak megfelelően fel-le haladó bronzból készült anya van. Elfordulás ellen a mutatót tartó csavar biztosítja. A tábla állását a csőre ragasztott, a két orsó áttételnek megfelelően kalibrált skálán lehet leolvasni.

Letölthető anyagok:

Táblaállás jelző analóg hajtóműre 3D


3.) Digitális táblaállás-jelző:

Ez a kompakt kivitelű táblaállás-jelző a zsilip működtető részén bárhol elhelyezhető; hajtómű tetején dobozzal védve, vagy az emelőgerendában, illetve az emelőállványon is. A trapézmenetű emelőorsó menetemelkedéséhez megfelelő áttétellel módosított fogaskerekek 5 karakteres számláló-szerkezetet hajtanak meg. A tábla mozgását mm-ben jelzi az ötödik karakter (PIROS SZÁM), a fekete számok cm-t jelentenek. A tábla emelésével a számok növekednek, ilyenkor például a számláló a tábla alatti rést mutatja, vagy bukózsilip esetén a tábla felső élét.

Letölthető anyagok:

Táblaállás jelző digitális 3D


Zsilip lezárása:

Alkalmazásával a közterületen, belvízcsatornán, öntözőcsatornán, vagy akár az árvízi létesítményeknél elhelyezett zsilipeket meg tudja védeni, illetéktelenek nem tudják működtetni, elállítani.

A kezelőkerék, illetve a hajtókar eltávolítása után, az orsó négyzetes végére felhelyezett biztosító-lemez a lakatfülre csúszik, és így egy lakat segítségével a hajtás lezárható, az orsó nem forgatható.

Letölthető anyagok:

AZ lezárás emelőgerenda 3D


Letölthető anyagok:

BZ lezárás emelőgerenda 3D